fbpx

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

INTRODUKTION

Dessa användarvillkor gäller för dina köp från, och din användning av, webbplatsen https://treem.com, och bildar i sig ett avtal mellan dig och True & Elegant Movement AB medsvenskt organisationsnummer 559110-2487, Slottsgatan 14, 55322 Jonkoping (nedan) ”TREEM”). Genom att handla på, och använda denna webbplats, har du godkänt dessa användarvillkor. Vi uppmanar dig att ha läst och förstått dessa användarvillkor när du använder vår webbplats.

BEKRÄFTELSE

När vi har fått din beställning och betalning skickar vi ett elektroniskt kvitto till din e-postadress som bekräftelse på ditt köp. Det är viktigt att du anger rätt e-postadress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar detta e-postmeddelande, med ordernummer, för att underlätta all eventuell kontakt med kundservice du kan komma att ha iframtiden. Beställningsbekräftelsen (kvittot) fungerar också som en garanti och bevis på köp

BETALNING

Du kan betala med antingen Paypal-, Klarna, kredit- eller betalkort. Braintree- och Skandinaviska Enskilda Banken-tjänster hanterar alla våra banktransaktioner. TREEM lagraringa kreditkortsnummer

BETALNING AV KORT

Betala med ditt Visa, AMEX eller MasterCard säkert via Internet. Din betalning hanteras av Braintree/Adyen med säker kryptering och lyder självfallet under strikta bankstandarder. Din kortinformation skickas direkt till banken och kan inte läsas eller nås av någon annan än din bank. Det finns ingen extra kostnad för kortbetalningar. Vid betalning med kredit- / betalkort gäller villkoren så snart korttransaktionen är godkänd. I händelse av att ingen betalning har mottagits efter att du skickat din beställning, kan TREEM automatiskt avbryta din beställning.

BETALNING MED PAYPAL ELLER KLARNA

Om du väljer att betala med Paypal eller Klarna gäller deras allmänna villkor, vilka presenteras på deras respektive webbplatser. Emittenten av din betalningsfunktion kan ta ut ränta eller andra avgifter enligt villkoren i ditt avtal.

PROMO-KODER

Rabattkoder/promokoder ska anges under kassa-processen för att vara giltiga. Att försöka lägga till en kampanjkod efter genomfört köp fungerar ej.

SKATTER

Alla priser som visas på TREEMs webbplats, www.treem.com, inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten och all annan eventuell moms, men inkluderar inte någon leveransavgift. Leveranskostnaderna anges tydligt under utcheckningen.

Observera att om en beställning skickas till en leveransadress utanför EU, kan den bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när leveransen når ditt land alternativt din
leveransadress. Du ansvarar för betalningen av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att TREEM inte har någon kontroll över dessa avgifter och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan TREEM inte förutsäga deras belopp. TREEM uppmanar dig att kontakta ditt lokala tullkontor för mer information.

BESTÄLLNING

Beställningar som görs i en annan persons namn utan personens samtycke kommer att rapporteras till myndigheterna. TREEM har rätt att ändra priser, korrigera felaktiga priser på alla beställningar samt slutförsäljning. Om ett pris är felaktigt kan detta tvinga TREEM att avbryta köpet och återbetala belopp som betalats på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst.

Konsumenter har rätt att returnera beställningen inom 90 dagar från mottagandet av beställningen. Rätten gäller endast om produkten och dess originalförpackning kan returneras i samma skick som vid mottagande. Om konsumenterna använder sin rätt att skicka tillbaka en beställning ska de kontakta TREEM för att få en adress att skicka varorna till. Returfrakt betalas av kunden. Om en artikel skadas under transporten bör TREEM kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.

GARANTI

Garantitid: ett år från inköpsdatumet. Denna garanti täcker tillverkningsfel på själva armbandet (detta visas normalt genast, orsaken till 1 års tid är att armbandet kan vara en gåva och mottagaren fick det först efter en längre tid). Andra delar än ovan omfattas inte av denna garanti. För att få ersättning som täcks av denna garanti, använd vårt kontaktformulärpå sidan “Kontakta oss”. I e-postmeddelandet måste du ange ditt namn, adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av problemet. Slutligen, skriv “återkrav om köp” som ämne för e-post eller brev. Returfrakt betalas av TREEM i de fall TREEM kan hitta defekter som beskrivs ovan, i det fall TREEM inte finner defekter kommer produkten att skickas tillbaka till kunden.

Observera att reparation / utbyte kommer att debiteras i följande fall, även under garantitiden.

– Fel eller skador orsakade av felaktig användning eller slarv (slag, utsättning för extrem hetta eller kyla, vistelse i (salt)vatten, bucklor, krossning och liknande)

– Fel eller skador orsakade av felaktiga reparationer eller modifieringar.

– Fel eller skador orsakade av brand eller vatten vid en naturkatastrof, som till exempel en jordbävning.

– Estetiska förändringar som inträffar vid normalt slitage och åldrande (mindre repor, färg-förändringar på armbandet och metallen/ev plätering)

– Om butiken och inköpsdatumet inte anges i garantin eller om denna information har skrivitsom.

– Om garantin inte lämnas tillsammans med armbandet.- Det fall där delar har ersatts med icke originaldelar.

Denna garanti garanterar att du kan få gratis utbyte i enlighet med villkoren som anges här och på angivet sätt, och ska inte begränsa någon laglig rätt från kunden.

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar hos TREEM sparar vi en del av dina uppgifter för att fullfölja ditt köp. TREEM behandlar all personlig information konfidentiellt. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och om det är något fel kan du få dem att ändras eller tas bort. TREEM kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av webbplatsen.

PRODUKTINFORMATION

TREEM har rätt att justera priser, lägga till extra kostnad, ändra produktsortiment och relaterad information utan föregående meddelande. Syftet med produktbilder och informationsom TREEM har gjort tillgängligt är att återspegla produkterna så mycket som möjligt. Även om vi strävar efter att se till att allt innehåll på denna webbplats är korrekt kan fel uppstå. TREEM kan inte garantera att alla produktbilder exakt återspeglar produkternas verkliga utseende. Alla produktbilder ska ses som illustrationer. Produktbilderna kan variera beroende på färginställningarna på din dator.

LEVERANS OCH AVSLUTNINGAR

Leveranserna sker i samarbete med posttjänsterna och deras partners. Du har rätt att avbryta köp och returnera levererade varor genom att kontakta TREEMs kundservice eller använda kontaktformuläret på TREEMs webbplats inom 90 dagar från mottagandet av varorna, förutsatt att varorna är ihoppackade och i samma skick som när du fick dem. Kunden är dock ansvarig för risken för att transportera de returnerade varorna tillbaka till TREEM.

I de fall leveransen är försenad, på ett sådant sätt att du inte längre vill uppfylla beställningen, det är då ditt ansvar att avbryta beställningen. I de fall då beställningen har skickats redan måste kunden ta emot beställningen. Avbokning är inte giltig förrän kunden har bekräftat med TREEM via e-post. Om en produkt har upphört har TREEM rätt att avbryta köpet och återbetala det betalda beloppet till kunden. TREEM meddelar kunden om ersättning eller motsvarande produkter om det finns tillgängligt.

VILLKOR KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noggrant kontrollerar dina varor / produkter när du får din leverans för att verifiera att produkterna inte är skadade och korrekta. Om din produkt är skadad vid transport, vare sig skadan är synlig eller dold, måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören/speditören. Om du får ditt smycke/försändelsen och ser att den är skadad eller inte stämmer med det du beställde, måste du kontakta oss inom 30 dagar från mottagandet av produkten.

Eventuella klagomål ska göras till vår kundtjänst via vårt kontaktformulär på kontaktsidan. Vänligen ange beställningsnumret och anledningen till klagomålet så kommer svarar vi dig inom kort. Samma gäller för returer. Defekta produkter som returneras till TREEM ska behandlas som om de var felfria. Det är i alla typer av returer extremt viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den inte kan skadas under transporten. TREEM har rätt att byta ut defekta varor med varor av samma modell. Om artikeln har avslutats kommer kunden att få full återbetalning. Om en returnerad produkt inte har några fel eller defekter, skickar TREEM produkten tillbaks till kunden.

 

ANSVAR

TREEM’s ansvar för fel i samband med leverans är begränsat till leveransvillkoren. TREEM bär inget direkt eller indirekt ansvar för annat så som drifttid, dataförlust, ytterligare arbete eller annan ekonomisk skada.

FORCE MAJEURE

TREEM ska undantas från ansvar för skador och andra påföljder vid utförandet av kontraktet som förhindras, hindras eller försenas av omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Inkluderande statlig intervention, ny / ändrad lagstiftning, brist på statligt ingripande, krig, eldhärjningar, översvämningar, arbetsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transportförutsättningar, särskilda väderförhållanden, brist på leverans från leverantörer, och ej om företaget är utsatt för kriminell verksamhet som påverkar olika aktiviteter för att kunna producera och leverera produkter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter, till exempel varumärken och upphovsrätt, på TREEM’s webbplats och i det material som levereras och publiceras ägs av TREEM eller dess eventuella dotterbolag eller licensgivare. All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll helt eller delvis, utom för din egen personliga, icke-kommersiella användning, är förbjuden utan TREEM’s direkta skriftliga tillstånd.

ANVÄNDARINNEHÅLL

Webbplatsen https://treem.com kan innehålla användargenererat innehåll från exempelvis sociala medie-applikationer. TREEM ställer inte krav på äganderätt till sådant innehåll (bilder, foton och videor etc.) och tar inget juridiskt ansvar för det. Om du misstänker brott mot upphovsrätten eller någon annan rätt eller på något annat sätt kränks av sådant innehåll, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDESKAP

Alla produkter finns kvar i TREEM’s ägande tills full betalning har gjorts och avtal om leverans fullgjorts.

BEDRÄGERI

Alla bedrägerier rapporteras till myndigheterna och TREEM förbehåller sig rätten att avbryta köpet om misstänksamhet uppstår.

GÄLLANDE LAG OCH JURIDIK

Dessa villkor, och din användning av webbplatsen https://treem.com, regleras av svensk lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska svenska domstolar ha exklusiv behörighet för alla tvister som uppstår till följd av dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen, med förbehåll för TREEM’s rätt att åtala en användare på hans / hennes hemort.

AVSTÄNGNING

TREEM förbehåller sig rätten att säga upp ditt användarkonto och / eller din användning av webbplatsen https://treem.com efter eget gottfinnande. Om TREEM till exempel misstänker att du har brutit mot dessa användarvillkor. Sådan uppsägning sker utan föregående meddelande.

FÖRETAGSINFORMATION

TREEM – True & Elegant Movement AB, Slottsgatan 14, 55322 JONKOPING, Sverige registreringsnummer 559110-2487 och momsnummer: SE559110-248701. Kontaktinformation: TREEM kundtjänst e-post: hello@treem.com

TILLÄGG

TREEM kan ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Varje gång du beställer en produkt från oss kommer de allmänna villkoren vid den tiden att gälla för kontraktet mellan dig och TREEM. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de rådande villkoren som du är bunden till.