fbpx

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

VI ÄR SKILLNADEN

“När min man äntligen fick sin behandling berättade läkarna i Santiago att det var för mycket arsenik i blodet – dubbelt så mycket som tillåtet. Han är nu satt under livshot.” Detta är ett citat från en Chilensk medborgare som som utsattes för giftigt gruvavfall.

Har du någonsin undrat hur dina smycken tillverkats? Var kommer de ifrån? Hur har brytningen gått till? Visste du också att ett val av återvunnet silver framför vanligt ny-brutet silver kan hjälpa på så många sätt, eftersom det är mycket mindre skadligt i många aspekter. Det kan hjälpa till att bevara växter, djurliv och ekosystem genom att minska koldioxidutsläpp, giftigt avfall och energiförbrukning minskar, risken för att människor far illa minskar. Återvunnet silver, och faktiskt alla återvunna metaller, erbjuder en mer hållbar lösning på det stora miljöproblem vi står inför idag, och tragedier som den ovan kan undvikas.

INDUSTRIN

Nästan varje industri i världen idag har prioriterat sina vinster, som många gånger resulterar i en oetisk anställning, och andra missförhållanden. Smyckesindustrin är inget undantag, där majoriteten av företagen väljer att låg-kostnads-producera i utsatta länder i “tredje världen”, med en ohållbar dumpning av giftigt avfall. Silver kommer från icke-förnybara naturresurser, under gruv- och utvinningsprocessen är en enorm mängd el och energi använd, för att inte tala om den pågående smältnings- och bearbetningsverksamheten, som också avger en betydande mängd växthusgaser. Majoriteten av dessa gaser är ett resultat av bearbetning av råvaror. 2016 bidrog fashion- och modeindustrin med cirka 5% av alla “konstgjorda växthusgaser”, och 2018 har andelen ökat till 8%, dessvärre dessutom med en ökande trend.

Metallgruvor konsumerar vanligtvis tusentals tunnland mark och de flesta av dessa gruvor ligger i Amazonas regnskogar, vilket orsakar avskogning och miljö-instabilitet. Processen att återvinna metall förbrukar dock mycket mindre energi och resurser än att bryta dem, vilket leder till bevarande av naturresurser, eftersom tillverkning av nya produkter från jungfruliga råvaror förbrukar betydligt mer energi. “Institute of Scrap Recycling Industries” hävdar att återvinning av metall kan minska skadliga utsläpp, som orsakar global uppvärmning, med cirka 300 till 500 miljoner ton, och att återvinna SterlingSilver är inte annorlunda.

PROCESSEN MED ÅTERVINNING SILVER

På TREEM strävar vi kontinuerligt efter att upprätthålla en hållbar leveranskedja, med fokus på jämlikhet och rättvisa arbetsförhållanden i alla delar av vår verksamhet. Vi köper våra återvunna metaller från ”Norsk Svensk Guld AB” genom att använda en process som kallas en storskalig återvinningsmetod, vilket innebär att man får stora mängder skrot-silver, samt extraherar silver från annan metallskrot (som exempelvis uttjänta elektronikprodukter), och återvinner det för återanvändning. Sterling Silver, till exempel, kan separeras från de andra metaller som det kombineras med, som koppar eller zink, och sedan återanvändas. När silvret har separerats från de andra metallerna smälts det ner, och återanvänds för att tillverka nya silverprodukter. Och den goda nyheten är att “up-cycled” Silver inte tappar renhet under återvinnings- och utvinnings-processerna, därav den garanterade höga kvalitetsnivån.

j
Here we can see TREEM production silver scrap being melted in our foundry

EFFEKTER PÅ MILJÖN

På TREEM utmanar vi alltid normen, och i det här fallet står vi starkt emot det fortsatta övergreppet mot miljön. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra hållbara initiativ, varav en är användningen av återbrukat silver istället för nybrutet silver, och vårt pågående arbete med att öka andelen “upp-cyklat” (vi söker ibland efter ett mer positivt ord än “återvunnet” :)) guld.

Användningen av up-cyclade Silver minskar kraftigt avfallet som orsakas av metallgruvor, vilket enligt “Greenmatters” är en otrolig 97%:ig minskning av avfallet(!). Därför kan man dra slutsatsen att återvinning av silver, istället för gruvdrift hjälper till att bevara ekosystemet i Amazonas regnskogar (Jordens lungor). I TREEM är vi en del av att spara nästan ett halvt ton jungfrulig silverbrytning, eftersom vårt gjuteri beställer 400 kg upcycled Sterling Silver varje år. Utöver det återvinner och återanvänder vi 65 kg avfalls-metall årligen genom att sopa metallskrot under varje guldsmeds arbetsstation.

A glimpse of our endangered rain forests - "Mother Earths Lungs"

Ghandi sa “Var den förändring du vill se i världen”. I TREEM arbetar vi varje dag för att vara den förändringen och vi vill ge dig möjlighet att vara den förändringen också. Vi har bara ett hem – en Jord, bara tillsammans har vi styrkan att vända på detta och göra en förändring till det bättre – tillsammans är vi starkare att sprida budskapet om att “konsumera medvetet”.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest