fbpx

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Vår Story

TREEMs ambition & mål är att skapa stärkande rå & elegant design inspirerad av Nordisk Natur som skänker inre & yttre skönhet & som hjälper bäraren till en starkare självkänsla & en uppmuntran till att vara del av en rörelse – en rörelse för det egna & världens bästa.

MED AMBITION ATT STÄRKA

Carl-David Hagerbonn lämnade en lång karriär inom finansbranschen för att starta sitt eget varumärke, med syftet av att stärka andra, och med hjälp av stärkta och målmedvetna personer skapa en positiv förändring i världen. Ambitionen var erbjuda människor något de kunde bära som skulle påminna dem om deras inre styrka, & inspirera dem att leva sant & elegant, både gentemot sig själva, men även andra och vår planet. Designen skulle vara minimalistiskt vackert avskalad, men ändå med en råhet, för att skapa den inre kraften. Carl-Davids avsikt är att varje TREEM-smycke ska ha den där djupare betydelsen för bäraren, som gör personen till en ambassadör för positiv förändring.

antarktis ring sterling silver 935

STÄRKANDE RÅ DESIGN

Våra kärnvärden finns med i vårt designspråk, “stärkande rå elegans”, som vi använder med ett uppriktigt syfte att skapa inre styrka & målmedvetenhet hos dig som bärare, för att skapa positiv förändring. ”Jag har träffat många intressanta och drivna människor under mina år boende i andra länder, och tack vare mycket resande. Det som slår mig är att så många av dessa personer har en inre passion & drivkraft för att göra gott – och att deras personlighet ofta varit, och är, en kombination av rå action & elegans. Den passionerade styrkan, beslutsamheten och “kan-göra-andan” är nödvändig för att kunna lyckas när något måste ändras – råheten är det som skapar action. Det är lika viktigt att behandla de människor & situationer du möter på ett elegant, snällt & positivt sätt – därför är vårt design-språk “stärkande rå elegans”. ”När något har en “råhet” är det inte helt perfekt, men det är ärligt & verkligt. På samma sätt som människor är vi bristfälliga men våra brister gör oss till den vi är. Om du lägger känslor av rädsla, skam & skuld åt sidan om upplevda brister, då kan du istället se dem som de är – delar av ditt Sanna Jag. På TREEM tror vi att det är nödvändigt att acceptera ditt Sanna Jag för att ha friheten att bli ditt Bästa Jag. Det är därför våra smycken återspeglar såväl råhet som elegans som en påminnelse om att ta om hand livets samtliga aspekter, både perfekta & ofullkomliga. 

More coming soon

INSPIRATION AV NORDISK NATUR

Vårt designspråk “stärkande rå elegans” är inspirerat av nordisk natur med dess fantastiska fjäll, skogar, skarpa bäckar & sjöar. Varje kollektion tar ett visst element vi älskar & förvandlar det till smycken som vi hoppas att även du kommer att älska.TREEM’s logotype har flera betydelser – en pil riktad inåt & utåt symboliserandes inre & yttre sanning – en förankrad elegans på in- & utsidan, en tro på sig själv & andra att göra det bästa. Det symboliserar också ett nordiskt arv i en dubbel-hammare – att agera med styrka, beslutsamhet & ambition för att bli en bättre version av dig själv. 

GJORT FÖR HAND I VÅRT GJUTERI

Stoltheten över att göra varje smycke för hand finns i gjuteriet – och hos oss också. Det är en stor skillnad att veta att du bär något som är gjort med själ & härta – & inte av en maskin.Vi arbetar med 100% återvunnet silver och ökar steg för steg andelen återvunnet guld vi använder. Vi utmanar ständigt befintliga normer för att vara mer hållbara & etiska i vår produktion. Vi har full spårbarhet & vet vilken av våra guldsmeder som producerat varje smycke.

As Featured In

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish