fbpx

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Rättvist arbete och ekonomisk tillväxt för alla

I vår värld idag har vi drabbats av en enorm försämring i området för hållbar ekonomisk tillväxt på grund av Covid-19-pandemin, där miljoner har förlorat sina jobb på grund av den instabila situationen. Detta har gjort världsbefolkningen mer medveten än någonsin om arbetsmarknadens frågor, vilket är varför vi på TREEM vill se framtiden i ett optimistiskt ljus. Vi tror att det nuvarande tillståndet där världen är mer medveten om sina brister är en möjlighet att utbilda och omvandla de gamla destruktiva ”vanorna” för att skapa en bättre framtid med hållbar ekonomisk tillväxt, rättvis sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Anständigt arbete för alla

Anständigt arbete innebär att alla har lika möjligheter att arbeta i ett produktivt och uppfyllande jobb som erbjuder rättvis behandling och inkomst. Ingen borde behöva uppleva omänsklig behandling där de måste arbeta för ingenting, eller att deras grundläggande mänskliga rättigheter inte beaktas.

TREEM tror på att göra en förändring i världen genom vårt kundorienterade tillvägagångssätt där vi sätter värdena hos våra kunder och anställda framför allt annat. TREEM är mer än bara ett smyckes varumärke, vi strävar efter att vara en rörelse som visar att smyckesindustrin inte ska utföras av maskiner under omänskliga förhållanden. Istället önskar vi att varje smycke smids av omsorg och kärlek av en person som är nöjd och glad.

Kärnan i TREEM är att vara en Sann och Elegant Rörelse, inte att skaffa sig kännedom eller en förmögenhet, utan istället att göra världen till en bättre plats. Av den anledningen har vi gjort vårt mål att bidra till FN: s mål för hållbar utveckling inom anständigt arbete och ekonomisk tillväxt (nr 8), där vår ambition är att skapa en arbetsmiljö som ger varje person på TREEM möjlighet att forma sin egen karriär för att nå sina framtida mål.

Vårt arbete

För att detta mål ska bli verklighet och för att vår värld ska röra sig mot hållbar ekonomisk tillväxt, kommer det att krävas att vårt samhälle förändras och börjar skapa förutsättningar som skapar en hälsosam och rättvis arbetsmiljö. TREEM vill vara en del av den förändringen och har därför, till skillnad från stora delar av modebranschen, tagit ställning mot att sätta produktionen av våra produkter i låglöneländer bara för att sänka kostnaderna. Vi vill att människor som skapar vår produkt ska behandlas lika bra som bäraren.

Naturligtvis vill vi också hjälpa människor i låglöneländer att få bättre arbetsvillkor och att de ska göra vad de älskar, men vi tror inte på en arbetssätt där vårt kontor och alla andra i företaget inte är nära vår produktion. Att ha full insikt i varje steg och kunna säga ”vi kan garantera att produkten du bär har producerats under bra förhållanden, av en person som stöds och är väl behandlad” är vårt mål.

Från design till produktion bryr vi oss om de människor som är involverade i tillverkningen av våra produkter och det är därför vi vill ha full insikt i arbetsförhållanden för att förhindra felbehandling. Därför väljer vi bara att samarbeta med företag som erbjuder rättvisa löner och rättvisa arbetsvillkor där vi kan följa hela kedjan för att se att varje person behandlas med respekt. Till exempel är vår produktion, med studio och gjuteri, helt baserad här i Sverige, där våra smycken tillverkas för hand och med full inblick i var materialet kom ifrån och vem guldsmeden var som slutförde varje produkt.

På TREEM tror vi på att skapa en arbetsmiljö och bygga relationer för att stärka varandra. Ett exempel är vårt arbete mot ojämlikhet och rättvis behandling av alla människor oavsett bakgrund.

Ett annat sätt som vi använder för att skapa denna miljö är att hjälpa de som börjar sin övergång till arbetslivet från studier genom att ge dem möjligheter till utveckling, erfarenhet och hjälpa dem ta var på sina möjligheterna innan de går in i en yrkeskarriär. Vi tror på att försöka vägleda varje individ och att vårda talanger och färdigheter, vilket kan hjälpa dem att göra rätt val framöver. Vi strävar efter att ge en produktiv och stödjande inlärningsupplevelse med jämlikhet oavsett kön, bakgrund eller nationalitet.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest