fbpx

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Note: As an action against fast consumption – we have decided to keep our business closed today Friday the 26th of November.

Jämställdhet – källa till potential

Vad vi står för

Jämställdhet är en kritisk fråga som berör oss alla. Det är inte bara en kamp för en enskild individ, utan ett mål som vi måste uppnå tillsammans för att skapa ett helt hållbart samhälle. Vi på T R E E M anser att jämlikhet inte bara är en grundläggande mänsklig rättighet som alla människor förtjänar utan en nödvändig grund för att skapa en fredlig, välmående och hållbar värld.

Vår ambition

Kärnan av vårt varumärke är att vara en Sann & Elegant Rörelse. Vi vill nå ut till världen genom vårt designspråk, för att ge styrka till våra bärare men också för att göra världen till en bättre plats.

Av detta skäl har vi bestämt att vi vill bidra till FN: s hållbara utvecklingsmål för jämställdhet mellan könen (nr 5) och minskade ojämlikheter (nr 10). Vi vill framhålla att vårt mål inte bara är relaterat till kön utan jämställdhet för alla. Vår ambition är att skapa en arbetsmiljö som ger varje person på TREEM möjlighet att forma sin egna framgång och framtid oavsett nationalitet, kön eller kulturell bakgrund.

Jämställdhet - varför förändring behövs

Låt oss för tillfället fokusera mer på FN-målet om jämställdhet. Anledningen till att jämställdhetsfrågor är ganska enkel är att det är ett problem som hälften av världens befolkning måste ta itu med. Ojämlikheter som kvinnor möter börjar ibland redan i födseln och kan följa resten av livet. Om så är fallet är det helt klart varför en förändring är nödvändig. Kvinnor har alltid haft en enorm inverkan på samhället, och om de behandlas annorlunda och inte uppskattas förlorar vi kreativiteten och potentialen de har att erbjuda.

För att världen ska kunna ha ett helt hållbart samhälle där fred och välstånd är tillgängligt för alla, måste vi lika väl sätta ett fokus på den sociala faktorn och jämlikheten. Det betyder att vi måste bli en del av en rörelse, en rörelse som måste vara något mer än bara ett mål om jämlikhet. Rörelsen behöver hjälpa till att ändra normer, attityder och värderingar som påverkar kvinnors och mäns liv i alla delar av samhället. Lika rättigheter och möjligheter för både kvinnor och män kommer att hjälpa alla människor att uppfylla sin sanna potential – då kan hela samhället frodas.

equality-true-potential

Vårt Arbete

För att göra denna förändring tror vi att varje åtgärd betyder något, oavsett om det är en stort förändring eller ett mindre steg, alla ansträngningar är väsentliga för att nå detta mål. Det är därför vi på TREEM startar kampen mot ojämlikhet genom att skapa en bra arbetsmiljö och bygga relationer som kommer att stärka anställda.

När vi bygger vårt team letar vi efter balans både genom personlighet, nationalitet och kön, eftersom vi är övertygade om att en blandning av människor är nödvändig för att samordna det perfekta teamet.

Vi tror att en jämn blandning av människor kommer att hjälpa både vårt varumärke och vårt team att nå sin fulla potential. Vi fokuserar inte bara på lika könsfördelning, vi vill också vara ett bra exempel för andra, vilket är varför vi vill att våra leverantörer eller partners ska stå för samma värden som oss. Vårt team består av en blandning av olika människor som alla strävar efter att förbättra världen och ge lika möjligheter eftersom de vet att det inte bara är en grundläggande mänsklig rättighet – utan nyckeln till ett hälsosamt samhälle.

Produktutveckling

Denna filosofi uttrycks också genom de smycken vi skapar eftersom varje TREEM-smycke är utformat för att ha en djupare betydelse hos bäraren så den kan ge dem kraft under den kommande dagen. Designen är tänkt att få bäraren att känna sig elegant, att påminna dem om deras inre styrka och inspirera dem att leva ärligt och rättvist gentemot andra individer. Formspråket bakom TREEM skapades för att ge alla, unga, gamla, män, kvinnor och alla däremellan styrka så de kan komma samman och göra en positiv förändring i världen. Det är också anledningen till att TREEM är ett unisex-varumärke som erbjuder lika möjligheter till alla att känna sig stärkt och vara den bästa versionen av dig själv.

Vi är också mycket noga med att se till att budskapet om kvinnlig styrka uttrycks och är närvarande genom både kommunikation och presentation av våra smycken. Vi tror att vårt positiva arbete, liksom vår mentalitet att kämpa för det som är rätt, kan inspirera andra att gå med i vår Sanna och Eleganta Rörelsen och gå med kampen själva. Vi vill ändra de onämnda fördomarna genom att fästa uppmärksamhet på de osynliga barriärer som kan leda till ojämställdhet. Vår ambition är att arbeta med kvinnor överallt för att uppnå jämställdhet och stoppa begränsningen som hindrar dem från att uppnå sin fulla potential. Du kan till exempel läsa mer i vårt inlägg om Höstens kvinnliga mode inspiration.

Inkluderande

Från produktutveckling till kundsupport och kommunikation arbetar vi alla med jämlikhet i åtanke. För att skapa en bättre värld, ett hållbart samhälle som vi vill och kan leva lyckligt i. Vi tror på inkluderande av alla, män, kvinnor och alla nationaliteter, vilket är varför vi är en del av denna kamp. Vårt team är ett samarbete mellan flera nationaliteter och kulturell mångfald som vill göra en förändring och vara en del av en bättre framtid.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest