fbpx

COVID19: WITH THE CURRENT EVENTS, WE UNDERSTAND YOUR CONCERNS. TREEM IS COMMITTED TO STAYING OPEN AND SHIPPING ORDERS DAILY. READ OUR LATEST UPDATES

COVID19: READ OUR LATEST UPDATES

Polarområdena Arktis & Antarktis

Polarområdena: Arktis & Antarktis

Polarområdena är integrerade och viktiga för jordens hela system, och de fungerar också som inspiration för ARKTIK-kollektionen. Eftersom Nord- och Sydpolen ligger så långt ifrån där de flesta människor bor, får de inte alltid den uppmärksamhet de förtjänar. Hur mycket vet du om de arktiska regionerna? Du kanske tänker dig att de är ganska likartade, en i norr och en i söder, men de är faktiskt väldigt olika. Dessa motsatta egenskaper återspeglas i utformningen av ARKTIK-kollektionen med växlande råa och släta ytor.

Arktis

Arktis är ett hav omgivet av områden täckta med ett islager året runt. Under sommarmånaderna smälter isen runt kanterna och återskapas sedan igen till vintern. Isbjörnar lever i Arktis, liksom många blommande växter och en ur-befolkning. Arktis är också mer känsligt för klimatförändringar än Antarktis. Arktisk havsis har minskat sedan 1979. Arktis-smyckena är liksom hela Arktis-området något mindre och smalare än Antarktis. I bilden ovan gestaltas Arktis, med nedan Antarktis-armbandet.

Antarktis


Antarktis är, ibland och ibland inte, ansett vara en kontinent. En kontinent helt omgiven av vatten. Området för den södra polära regionen är mycket större än Arktis, på liknande sätt är även Antarktis-smyckena bredare och tjockare än Arktis. På vintern täcks havet som omger Antarktis med havsis och på sommaren smälter isen bort. Antarktis är mycket kallare än Arktis, och det växer inte mycket liv där. De mest anmärkningsvärda levande organismerna som finns i Antarktis är pingviner. Antarktis och dess omfattning har haft en kraftig nedgång de senaste åren.

Chunks of seperated ice floating in the water
Polerna och Planeten

Havs-isen på och runt varje pol är mycket viktigt för att reglera jordens temperatur. Havsisen har en ljus yta och återspeglar mycket av solens energi tillbaka i rymden. När havsisen smälter exponerar den havets mörkare yta. Havets yta absorberar en stor majoritet av solens energi och värmer havet. När havet värms stiger också globala temperaturer. Det är vårt ansvar att skydda dessa regioner som är avgörande för vår planets hälsa. Det är därför våra armband och ringar i kollektionen tjänar som påminnare om att vara Sanna och Eleganta Ambassadörer för positiv förändring.

Like this article?

Dela på facebook
Share on Facebook
Dela på twitter
Share on Twitter
Dela på linkedin
Share on Linkdin
Dela på pinterest
Share on Pinterest